Andel nöjda föräldrar hos Trumslagaren jämfört med övriga förskolor i Älvsjö.