Älvsjö_213347 Föräldrakooperativet Trumslagaren, Trumslagargatan 2015_Page_08

Andel nöjda föräldrar hos Trumslagaren jämfört med övriga förskolor i Älvsjö.