Personalen

På Trumslagaren arbetar fyra pedagoger, varav två förskolelärare och två barnskötare, och en kock som lagar barnens goda mat.

Micaela (förskolechef)

Förskolechef Micaela
Förskolechef Micaela

Jag började som vikarie 2005 och har sedan dess jobbat vidare och utbildat mig till förskollärare. Jag tycker att barns lärande grundar sig i trygghet och leklust, att det är i lek och samspel som de erövrar nya kunskaper. Som pedagog är jag medforskande, utmanar barnen, stöttar dem och synliggör deras lärande.

 

Lena

Förskollärare Lena
Förskollärare Lena

Jag har arbetat som pedagog sedan 1980. Det som är spännande med mitt arbete är att få följa barnen som i sin upptäckarglädje och nyfikenhet utvecklar självförtroende och en lust att lära. Genom att lyssna, medforska och reflektera tillsammans med barnen hittar vi flera vägar till lek och inlärning.

 

Sandra

Barnskötare Sandra
Barnskötare Sandra

Jag är utbildad barnskötare sedan 2012. Att främja barns lärande genom lek, skapande och träning på en lekfull sätt utan elittänkande men med kvalitet är min största nisch. Som pedagog vill jag att barnen ska uppleva att världen är god. Det försöker jag belysa genom att visa omsorg om varandra och att vårda vår omgivning. För mig är det viktigt att barnen känner sig trygga, har roligt och utvecklas tillsammans på barnens alldeles egna sätt. 

 

Denise

Barnskötare Denise
Barnskötare Denise

Jag är utbildad barnskötare sedan 2009. Förskolan ska vara en rolig plats att vara på. Jag tror att barnen lär sig bäst när dom får vara med och planera hur dagen ska se ut. Att få se deras nyfikenhet när dom upptäcker nya spännande saker är glädje för mig.

 

Hanna (kock)