Personalen

På Trumslagaren arbetar fem omtyckta pedagoger, varav två förskolelärare och tre barnskötare, och en kock som lagar barnens goda mat.

 

Lena

Version 2

Jag har arbetat som pedagog sedan 1980. Det som är spännande med mitt arbete är att få följa barnen som i sin upptäckarglädje och nyfikenhet utvecklar självförtroende och en lust att lära. Genom att lyssna, medforska och reflektera tillsammans med barnen hittar vi flera vägar till lek och inlärning.

 

Sandra

Sandra - barnskötare

Jag är utbildad barnskötare sedan 2012. Att främja barns lärande genom lek, skapande och träning på en lekfull sätt utan elittänkande men med kvalitet är min största nisch. Som pedagog vill jag att barnen ska uppleva att världen är god. Det försöker jag belysa genom att visa omsorg om varandra och att vårda vår omgivning. För mig är det viktigt att barnen känner sig trygga, har roligt och utvecklas tillsammans på barnens alldeles egna sätt.

 

Pernilla (förskolechef)

Pernilla

Jag har arbetat som pedagog sedan 1993, både i skola och barnomsorg. Glädjen hos barn som upptäcker nya saker och stoltheten när hen lärt sig något nytt är min största drivkraft. Jag förespråkar ett utforskande arbete med skapande, vetenskaplig fakta, lek och skoj. Alla barn ska känna att de har haft en rolig och trivsam dag på förskolan.

 

Denise

[foto är på väg!]

Jag är utbildad barnskötare sedan 2009. Förskolan ska vara en rolig plats att vara på. Jag tror att barnen lär sig bäst när dom får vara med och planera hur dagen ska se ut. Att få se deras nyfikenhet när dom upptäcker nya spännande saker är glädje för mig.

 

 

Carina (kock)

[Beskrivning och foto är på väg!]