Föräldraåtaganden

Att gå med i föreningen Föräldrakooperativet Trumslagaren innebär att ta på sig ett ansvar för förskolan. Genom föräldrarnas engagemang i barnens vardag bidrar vi till att förskolan fungerar bra och utvecklas på ett sätt vi som föräldrar gemensamt kommer överens om.

Du som förälder förväntas ta del i föreningens verksamhet, dvs. uppfylla de schemalagda åtagandena. Varje förälder ingår också i en arbetsgrupp som man själv väljer efter intresse och kompetens. Varje familj förväntas att under en period ingå i styrelsen.

Det är föräldrarnas engagemang tillsammans med personalen som ser till att förskolans verksamhet genomförs på ett bra sätt men också att utvecklingen av framtidens Trumslagaren är positiv!

Åtagandena är schemalagda terminsvis.

  • En eftermiddag i veckan (måndag kl. 15-17) arbetar tre föräldrar med att ha hand om barngruppen när personalen har planering. Ca. 4 tillfällen per familj och termin.
  • En dag i veckan (ca. 6 h) arbetar en förälder i köket och gör lunch till barnen (torsdag). Ca. 1 tillfälle per familj och termin.
  • Varje dag är en familj schemalagd som jour, i fall någon i personalen skulle vara frånvarande. Ca. 7 tillfällen per familj och termin. (Har vid tidigare år fallit ut i snitt 1-2 tillfällen per familj.)
  • Under höstterminen 2017 kommer jourtjänstgöringen på prov tas bort. Istället kommer en förälder tjänstgöra varje fredag på förskolan, enligt schema. Ca. 1 tillfälle per familj och termin.
  • Inom föreningen Trumslagaren finns arbetsgrupper där alla föräldrar deltar. Exempel på grupper är: fixargruppen, trädgårdsgruppen, trivselgruppen, rekryteringsgruppen, genusgruppen etc.
  • Föreningen har en styrelse som driver föreningens arbete. Varje familj förväntas en period under sin tid på Trumslagaren ingå i styrelsen.