Barngrupperna

På Föräldrakooperativet Trumslagaren finns plats för omkring 20 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade i två grupper, en med de mindre barnen och en med de större, men ofta är de tillsammans eller uppdelade efter andra behov.

Fyra-fem pedagoger arbetar i barngrupperna – två förskollärare och två barnskötare och ibland en extra resurs om behov finns. Barnen är ofta utomhus i vår egen trädgård men vi gör också utflykter till Älvsjöskogen och närliggande lekparker. Vi tror att en bra pedagogisk verksamhet kräver kompetent personal, hög personaltäthet och en liten barngrupp.