Intresseanmälan

Trumslagaren är med i Stockholm stads kö och vi tillämpar deras regler. Vi erbjuder plats efter kötid, och har syskonförtur.

Ni registrerar alltså er anmälan hos Stockholms stad. Meddela gärna oss via e-post eller telefon när ni ställt er i kö till Trumslagaren genom Stockholms stads gemensamma kö!

Eftersom vi är ett föräldrakooperativ, vars verksamhet delvis bygger på medlemmarnas deltagande i verksamheten, kan vi enbart erbjuda plats till familjer som kan uppfylla våra föräldraåtaganden. För mer utförlig information kring detta hänvisar vi till Beslut från Utbildningsförvaltningen inom Stockholm stad.

Har du frågor om ansökan eller prioritering, kontakta Stockholms stads kontaktcenter 08-508 00 508. Du kan också själv läsa om Stockholms stads ansökningssystem.

När vi tagit emot er intresseanmälan får ni en bekräftelse från oss med information om det aktuella köläget. När det börjar närma sig att ta in nya barn blir ni kallade till intervju där ni har tillfälle att sätta er in i vad en plats på Trumslagaren innebär. Därefter får ni besked om plats.

Ni är också välkomna att hör av er till rektyteringsansvarig och förskolechefen för att göra ett besök på Trumslagaren.

Rekryteringsansvarig förälder
E-post: intresse@trumslagaren.nu

Förskolechef Trumslagaren
E-post: trumslagaren@trumslagaren.nu

Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi er.

  Barnets namn (obligatorisk)

  Född år (obligatorisk)

  Föräldrars namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Epost (obligatorisk)

  Önskat startdatum (år, mån)

  Vi är intresserad av plats hos Trumslagaren därför att