På Trummis arbetar fyra pedagoger, varav två förskollärare och två barnskötare. Vi har en egen liten vikariepool med tre till fyra vikarier som alla barnen lärt känna på kort tid. Utöver detta har vi även vår fantastiska kock Johanna.

Från pedagogerna:

Vi som arbetar på Trumslagaren är ett engagerat team som alla har samma mål: 

att skapa den bästa verksamheten för alla barn på Trummis.

Vår gemensamma kunskapsbank bottnar i utbildning och många års erfarenhet av att arbeta inom förskola, men också att vi håller oss uppdaterade om vad som händer i förskolans värld just nu. Vi fördjupar oss gärna i barnens intressen och att själva sträva efter att lära sig nya saker gör oss till goda förebilder för barnen. Lärande är som bäst när det sker tillsammans.

Barn lär sig hela tiden. Vi har aktivt sökt oss till Trumslagaren för att konceptet erbjuder rätt förutsättningar för att ge varje barn de möjligheter det behöver för att bli trygga, trivas och utvecklas. Vi är alla olika individer och vi lär oss på olika sätt. Vi pedagoger är medforskare i det lustfyllda lärandet och bygger vidare på barnens intressen och får se deras glädje i att lyckas med nya saker. Vi tar vi tillvara på alla möjligheter till lärande och social utveckling även utanför våra planerade aktiviteter, som lek, övergångar, vila, på- och avklädning och matstunder. 

Tillsammans med barnen tycker vi om att testa skapande i olika former, utforska skogen, läsa böcker, odla, rörelse, göra experiment och byggen och mycket annat spännande. Vi planerar miljön på Trumslagaren för att inbjuda till lek, lärande och utforskande, men också erbjuda möjligheter för lugn och ro

Micaela (Förskollärare och rektor)

Malin (förskollärare)

Sandra (barnskötare)

Thore (barnskötare)

Johanna (kock)

Bild uppdateras

Anastasia (barnskötare, studerar till förskollärare)

Barnskötare Anastasija