I vårt kooperativ finns många möjligheter och några åtaganden som varje medlem behöver genomföra. Dessa åtaganden möjliggör en nära dialog mellan föräldrar och verksamheten. Den dagliga verksamheten och pedagogiken sköts av personalen, medan föräldrarnas roll är att stötta verksamheten och avlasta där behov finns.

De åtaganden som finns idag är följande:

  • Måndagstjänst: Cirka fyra tillfällen per år får du som förälder, tillsammans med två andra föräldrar möjlighet att delta i barngruppens utomhusaktiviteter i vår trädgård mellan kl. 15-17. När ordinarie personal har veckoplanering.

  • Fredagstjänst: En eller två fredagar per termin tjänstgör en förälder som pedagog i barngruppen mellan kl.8.30 till 16. Du som förälder får då en unik inblick i den dagliga verksamheten och får vara med ditt barn under en hel dag. Vilket brukar vara så väl roligt som otroligt fint för din relation med ditt eget barn som med ditt barns kompisar.

  • Arbetsgrupp: Varje förälder deltar efter intresse i enav förskolans arbetsgrupper Ex. fixargruppen, trädgårdsgruppen, trivselgruppen, rekryteringsgruppen mfl.

  • Styrelse: Under er tid på Trummis vill vi gärna att en förälder ingår i styrelsen på ett eller annat sätt

  • Fixardagar: En gång per termin träffas vi på Trummis för att städa, fixa inomhus och utomhus. Sen grillar vi korv tillsammans med barnen..