Timvikarie sökes

Detta är extrajobbet för dig som t ex är student eller pensionär och känner stort engagemang för att jobba med barn! Du tycker om och har stor lämplighet för att arbeta med barn och är en ansvarstagande person. Kanske är du rent av pensionerad förskolepedagog, lärare eller studerande till förskolepedagog?

Extrajobbet innebär ett vikariejobb på timbasis där du är en del av en vikariepool som förskolan kontaktar när det behövs timvikarier. Jobbet innebär inget bindande avtal mellan vikarie och förskola men stor tillgänglighet under vardagar är önskvärt. I genomsnitt handlar det om ett par uppdrag i månaden men uppdragen kan även vara avtalade i förväg och sträcka sig över ett par dagar.

Vi erbjuder Dig ett roligt och givande extrajobb på en liten och familjär förskola! Välkommen att kontakta oss för en närmare presentation.

E-post: jobb@trumslagaren.nu

Trumslagarens vision är att vara en förskola där barnen får tillgång till ett stimulerande och varierat utbud av aktiviteter utifrån sin mognadsgrad. Varje barn ska vara sett utifrån sin personlighet och olikheter ska bejakas.

hand-lera